6. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
Vodice, Hrvatska, 09.-11. svibnja 2022.

Organizatori

Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine

PREDSJEDNIK KONGRESA

Damir Važanić

TAJNICA KONGRESA

Ana Stipetić

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik

Saša Balija

Članovi

Alen Benko
Tomislav Bonić
Davorka Furdek
Jasna Janeš Kovačević
Katja Kudrna Prašek
Sanja Matanović
Martina Mikšaj
Danko Premužić
Branka Tomljanović

STRUČNI ODBOR

Predsjednica

Biljana Kurtović

Članovi

Ingrid Bošan - Kilibarda
Snježana Čukljek
Želimir Đurić
Marina Friščić
Kata Ivanišević
Katarina Penić

Copyright © 2022. eBurza Grupa. All rights reserved.